Energi er grunnleggende for et lands økonomiske utvikling og en livsviktig ressurs for utviklingsland. For å dekke disse behovene er vi engasjert i hver fase av en kompleks transportkjede og leverer rimelig, pålitelig og ren energi fra de mest fjerntliggende olje- og gassfelter til våre kunder.

  • Global Activity Transport 1 bis NO

    Vårt nettverk består av mer enn 16 000 bensinstasjoner over hele verden slik at vi bedre kan dekke behovene til våre kunder, spesielt når det gjelder energi. TOTALs bensinstasjon i Onigbagbo, Nigeria.

  • visuel_tc_NO.jpg

    Våre trading- og shippingteam kjøper, selger og transporterer hydrokarboner i henhold til de høyeste sikkerhetsstandarder. Bilde: Tankskipet Montesperanza kontrahert av Total, utenfor kysten av Le Havre (Frankrike).

Next Prev

EN INTEGRERT LEDER AV GLOBALE PROPORSJONER

Hos Total arbeider over 2000 erfarne meglere i olje- og gassmarkedene. Deres viktigste mål er å dekke konsernets behov ved å styrke produksjonen, sørge for de beste markedsvilkår for sine enheter og importere/eksportere produkter for å justere energiforsyningen i henhold til lokal etterspørsel. Dette arbeidet er svært viktig for å opprettholde forsyningen og bygger på det nære samarbeidet vi har med et stort nettverk av leverandører og kunder (oljeselskaper, raffinerier, distributører, kraftstasjoner osv.).

Vi kontraherte over 3000 skip i 2016 for å frakte olje og gass fra produksjonsområdene til områder med stort forbruk. Disse operasjonene gjennomføres i henhold til sikkerhetskrav og kriterier for sikkerhetsklarering som er strengere enn gjeldende internasjonale forskrifter.

For å komme enda nærmere våre kunder, utvider vi hele tiden vårt nettverk av bensinstasjoner. Vi har i dag 16 000 stasjoner i 66 land. Vårt mål: å gjøre våre bensinstasjoner til virkelige «one-stop-shops» ved å tilby en rekke tjenester i tillegg til å selge energi, som tjenester forbundet med mobilitet, mat, shopping og lokale tjenester.

Bortsett fra våre bensinstasjoner gjør vår ekspertise innen distribusjon oss i stand til å dekke ulike energibehov. Vi tilbyr en lang rekke løsninger både for privatpersoner og bedrifter for stedlig eller mobil bruk, med et stort utvalg av ikke bare olje, gass, elektrisitet og bensin, men også petrokjemiske produkter som smøremidler, tilsetningsstoffer, spesialvæsker og bitumen. 

BÆREKRAFTIGE LØSNINGER FOR EN BEDRE FREMTID

Vårt mål er å bli den ansvarlige store energileverandøren. For å oppnå dette må vi stadig søke å begrense vår innvirkning på miljøet.

Vi har for eksempel lansert et solenergiprogram for å utstyre 5000 av våre bensinstasjoner rundt om i verden med solpaneler innen de neste 5 år. Dette prosjektet vil innebære å installere kapasitet for solenergi på omlag 200 MW og representerer en investering på nesten 300 millioner dollar. Slik kan vi redusere vårt CO2-utslipp med 100 000 tonn per år.

Vi søker også å redusere energiforbruket og miljøfotavtrykket til våre produkter slik at våre kunder kan bruke mindre på en mer effektiv måte. Vi er alltid nyskapende for å kunne tilby våre kunder en lang rekke øko-effektive løsninger:

  • Vårt utvalg av produkter kalt Total Ecosolutions inkluderer Excellium drivstoff (tilgjengelig i 30 land), smøremidler for drivstofføkonomi som reduserer kjøretøyers drivstofforbruk og CO2-utslipp, samt SunPower solpaneler, som er blant de mest effektive i verden.
  • I Frankrike og Belgia markedsfører vårt datterselskap, Lampiris, naturgass og grønn elektrisitet utvunnet fra 100 prosent fornybare kilder (vann, vind og sol).
  • I Afrika, Asia og Sør-Amerika markedsfører Total solenergiløsninger, et komplett utvalg av sollamper og sett for å belyse hjem som ikke har direkte tilgang til elektrisitet.
  • Vi utvikler også rådgivningstjenester for våre profesjonelle kunder som omfatter energieffektivitet, spesielt gjennom våre datterselskaper Tegaz og BHC Energy.