Vi har forpliktet oss til å skape en bedre energifremtid

Total anerkjenner at olje- og gassindustrien spiller en rolle i klimaendringene. De siste ti årene har selskapet jobbet målbevisst for å skape en bedre energifremtid. Patrick Pouyanné, konsernets CEO, er “overbevist om at vi er en del av løsningen”1.  Vi samarbeider tett med viktige medspillere i energisektoren (eksperter, institusjoner, olje- og gasselskaper), og vi drøfter, deler og implementerer praktiske løsninger.

 • play the video
  "Energy and Climate"-konferanse 21. november 2014.

  Internasjonale deltakere bidrar til Energy and Climate-konferansen organisert av Total University.

 • central_proof_universite_2_NO

  De åtte konsernlederne som var tilstede på OGCI-konferansen i Paris 16. oktober 2015: H. Lund (BG-gruppen), B. Dudley (BP), C. Descalzi ( Eni), E. Lozoya (Pemex), J. J. Imaz (Repsol), A. Nasser (Saudi Aramco), E. Sætre (Statoil) og P. Pouyanné (Total).

Next Prev
 • play the video
  "Energy and Climate"-konferanse 21. november 2014.
 • central_proof_universite_2_NO

Vi starter energidebatten med anerkjente internasjonale eksperter

Hvert år siden 2006 har Total  invitert eksperter innen alle felt til et arrangement i regi av Total University. Målet med denne fremoverskuende konferansen er å se på løsninger som skal gjøre vår energifremtid bedre. Ved å invitere eksperter til drøfting av viktige energispørsmål, ønsker Total å oppmuntre til kollektive diskusjoner uten forbehold. Økonomer, forskere,  innovatører, akademikere, politikere, ideelle organisasjoner og studenter fra ulike land ser på energifremtiden ut fra samfunnsmessige, forretningsmessige, teknologiske og økonomiske perspektiver, alt på bakgrunn av tydelige og beviselige klimaendringer. “For Total University er det å fremme dialog og debatt med analyser fra en rekke eksperter, et viktig skritt i retning av rimelige og effektive tiltak,” sa Jean-Pierre Loizeau, direktør for Total University2.

Med temaet  The world is moving, Energy as well (Verden er i bevegelse. Det samme er energien), ga årets konferanse en god mulighet til å drøfte energifremtiden og samfunnsmessige aspekter.

Vi støtter viktige institusjoner og tiltak

I 2014 kunngjorde Total konkrete tiltak i kampen mot klimaendringene.

For det første støtter Total FN Global Compact’s oppfordring til selskapene om å inkorporere en intern karbonprissetting i sine investeringsbeslutninger for å fremme utviklingen av renere installasjoner. Total sto også bak en appell undertegnet av seks toppledere innen oljeindustrien (fra BG, BP, ENI, Shell, Statoil og Total) som oppfordret FN og regjeringer til å jobbe for og utarbeide koordinerte mekanismer for karbonprissetting. Uansett hvilke forskrifter som finnes i dag for å begrense CO₂-utslipp, har Total tatt høyde for dette prinsippet i sine investeringer siden 2008, og har beregnet prisen per tonn CO₂ til €25.

Dessuten har Total deltatt i  Verdensbankens tiltak ”Zero Routine Flaring through 2030” for aktivt å redusere sine miljøgassutslipp.  Dette et logisk neste skritt for konsernet som i år 2000 kunngjorde at de ikke lenger rutinemessig ville fakle overskuddsgass i nye oljeutbygginger. Selskapet har redusert denne rutinemessige faklingen i sin produksjonsdrift med 50 prosent siden 2005.

Total deltar også i FNs miljøprograms koalisjon for klima og ren luft (United Nations Environment Program's Climate and Clean Air Coalition), som arbeider for å måle, styre og dempe metanutslipp på en mer effektiv måte. Internasjonalt vil en reduksjon av metangassutslipp ha en betydelig innvirkning på klimaendringene.  Metan er en gass med et mye høyere potensial for global oppvarming enn karbondioksid, men med en mye kortere levetid i atmosfæren. Siden 2005 har konsernet hatt en uavhengig tilsynsmyndighet som verifiserer selskapets metanutslipp, og har dermed styrket sitt engasjement her.

Vi samarbeider med OGCI-selskaper for å oppnå mer

For å oppnå vesentlige globale gjennombrudd, mener vi det er viktig å samarbeide nært med viktige aktører innen olje- og gassindustrien slik at vi sammen kan bygge en bedre energifremtid. Total er et aktivt medlem i Oil & Gas Climate Initiative (OGCI), som ble opprettet etter diskusjoner på det årlige  World Economic Forum in Davos i januar 2014. OGCI ble offisielt lansert på FNs klimamøte (UN Climate Summit)  i september 2014.

16. oktober 2015 gikk Patrick Pouyanné og ni andre toppledere innen OGCIs olje- og gasselskaper3 inn for en arbeidsavtale om klimaspørsmål på COP21, og undertegnet ent felles uttalelse (foreligger på engelsk) for å implementere løsninger som tar sikte på å holde den globale oppvarmingen på under to grader. De forplikter seg å trappe opp tiltak og investeringer for å redusere karbonandelen i verdens energimiks, og å samarbeide innen en rekke områder som energieffektivitet, naturgass, FoU og karbonfangst og –lagring for å redusere utslippene av miljøgasser. Dessuten ønsker OGCI stabile forskriftsrammer som oppmuntrer aktørene til å ta avgjørelser for et effektivt, langsiktig bidrag i kampen mot klimaendringer.

Dette er en unik avtale som erkjenner de roller og ansvarsområder som selskapene har hva angår utslipp av miljøgasser, og markerer deres vilje til å være en del av en langsiktig løsning. Denne strategien blir dermed sentral innen globale klimamål. OGCI har utgitt en felles rapport,  More energy, lower emissions (Mer energi, lavere utslipp), som angir nærmere hvilke konkrete tiltak medlemsselskapene skal ta. OGCI skal jevnlig rapportere om hvilken fremgang som gjøres.

Klimaet er noe som angår oss alle, og er ikke et tema som bør føre til konkurranse. Derfor ble OGCI opprettet: vår ambisjon er å samarbeide for å nå lenger enn summen av den enkeltes innsats, understreker Patrick Pouyanné, Totals CEO.

 

 

 

1 OGCIs pressekonferanse, Paris, 16, oktober 2015

2 “Energy and Climate”-konferanse arrangert av Total University, 26. november 2014

3 OGCI ble grunnlagt i 2014, og omfatter ti store olje- og gasselskaper: BG Group, BP, Eni, Pemex, Reliance, Repsol, Shell, Saudi Aramco, Statoil og Total. Samlet leverer disse selskapene  10 % av verdens energi. Se www.oilandgasclimateinitiative.com

Del dette prosjektet