Total vektlegger naturgass for å tilfredsstille den økende energietterspørselen

Verdens befolkning øker og energibehovet vokser. Dette krever rikelig og tilgjengelig energi. Total vet at dette bildet kompliseres av behovet for å redusere klimagassutslipp, en forpliktelse gruppen har tatt på seg i over ti år. Gruppen møter denne utfordringen ved å øke utbyggingen av naturgass. Vår produksjon av naturgass overstiger nå vår produksjon av olje1.

 • cental_prrof_gaz_1_NB

  Qatargas' LNG-anlegg ligger i industribyen Ras Laffan i Qatar.

 • cental_prrof_gaz_2_NB

  Leveranse av LNG som befraktes av LNG-tankskipet Arwa Spirit til en reforgassingsterminal i Japan.

 • cental_prrof_gaz_3_NB

  Mannskap på metan-tankskipet Arwa Spirit som frakter LNG.

 • cental_prrof_gaz_4_NB

  Lagring av LNG i Japan. Ved ankomst lagres gassen i flytende form i tanker før den reforgasses og deretter sendes til overførings- og distribusjonsnettverk for naturgass.

 • cental_prrof_gaz_5_NB

  Levering av materiale i Sabetta på elven Ob til Yamal LNG-prosjektet i Russland.

 • cental_prrof_gaz_6_NB

  Kurt, geofysiker. Total Australia. Perth, Australia.

 • cental_prrof_gaz_7_NB

  Darwin, Australia - Bygging av Blaydin Point LNG-anlegg for Ichthys-prosjektet, januar 2015

 • cental_prrof_gaz_8_NB

  Bygging av FPSO-en til Ichthys-prosjektet. November 2014

 • cental_prrof_gaz_9_NB

  Den første utvinningsbrønnen på Ichthys ble boret i februar 2015

 • play the video
  "Energy and Climate"-konferanse 21. november 2014.

  Meeting Energy Demand and Combating Climate Change
  With Jérôme Schmitt – Executive Vice President Sustainable Development, Total

 • cental_proof_gaz_10_NB

  ENGASJEMENT FOR NATURGASS
  Total er vertssponser for World Gas Conference i Paris 2015
  Besøk oss på Paris Expo - Stand G36 1 - 5. juni

Next Prev
 • cental_prrof_gaz_1_NB
 • cental_prrof_gaz_2_NB
 • cental_prrof_gaz_3_NB
 • cental_prrof_gaz_4_NB
 • cental_prrof_gaz_5_NB
 • cental_prrof_gaz_6_NB
 • cental_prrof_gaz_7_NB
 • cental_prrof_gaz_8_NB
 • cental_prrof_gaz_9_NB
 • play the video
  "Energy and Climate"-konferanse 21. november 2014.
 • cental_proof_gaz_10_NB

Naturgass, det reneste av de fossile brenselene

Kull er fremdeles mye i bruk, og det står for 30 prosent av verdens energiforbruk. Men det er alt annet enn en ren energikilde: når det brennes utgjør dette 44 prosent av verdens CO2 -utslipp. Total ser på naturgass som et effektivt alternativ. Det er en ressurs som finnes i rikelige mengder, med reserver som vil vare i minst 140 år, og den kan brukes til mange ulike formål. Det har den store fordelen at det bare slipper ut halvparten så mye CO2 som kull ved produksjon av elektrisitet.
Total har forpliktet seg fullt ut til denne energiomleggingen, som sikter mot å gi bedre energi, og har gradvis økt andelen av naturgass i gruppens energimiks i de siste ti årene.

Total, en hovedaktør innen flytende naturgass (LNG)

Naturgass utgjør for tiden nesten 52 prosent av vår hydrokarbonproduksjon, sammenlignet med 35 prosent for ti år siden. Dette overstiger vår produksjon av olje1. Total opererer på tvers av naturgasskjeden fra produksjon til prosessering, transport, handel, markedsføring og elektrisitetsproduksjon i gasskraftverk.
Naturgass kan gjøres flytende, noe som gir en ekstra fordel ved at den blir enkel å transportere over lange avstander til sjøs. Total investerer i LNG som en metode for å forsyne så mange mennesker som mulig med energi. Som pioner i denne sektoren er Total involvert på tvers av hele LNG-kjeden, fra utvinning av naturgass på land og offshore og til prosessanlegg der gassen gjøres flytende, lagres og deretter skipes i spesialkonstruerte LNG-tankskip til reforgassingsterminaler for sluttleveranse til forretningskunder. 

Nyvinning for å gjøre LNG enda mer tilgjengelig

Totals arbeidsstokk arbeider mot det målet som de satte i 2007: å doble salget av LNG innen 2020. For å oppnå dette har teamene iverksatt en ambisiøs strategi, som vist ved Yamals og Ichthys’ LNG-prosjekter i henholdsvis Russland og Australia. Begge er under utbygging:

 • Yamals LNG-anlegg er lokalisert på land, men i elvemunningen i Obbukta, som er islagt ni måneder i året. Prosjektutbyggingen krever derfor et innovativt system for å håndtere isen og sjøtransporten. En flåte av 15 LNG-isbrytertankskip er spesialkonstruert for dette prosjektet.
 • For Ichthys-prosjektet bygger Total sin egen flåte og har bestilt bygging av to LNG-tankskip. Disse skipene, som vil bli levert fra 2016, vil gjøre det mulig å levere ren, trygg energi til forbrukerlandene, ved hjelp av miljøvennlige transportmetoder. En liten andel av LNG som transporteres av disse tankskipene, vil bli brukt til å drive motorene i skipene. Dette optimaliserer transporten og reduserer CO2 -utslippene i betydelig grad når LNG transporteres til sjø.

 

1Produksjon av hydrokarboner (kb/d): 2146 i 2014
Væske (kb/d): 1034 i 2014
Gass (Mcf/d): 6063 i 2014

Del dette prosjektet