Total-stiftelsen: Ungdom har en fremtid

Total-stiftelsen ble opprettet for nesten 25 år siden, og har som formål å hjelpe unge mennesker til å klare seg selv og til å få utdannelse og arbeid. Stiftelsen støtter i tillegg en rekke samarbeidspartnere, slik at de kan bidra til å bygge et mer harmonisk samfunn. I 2015 sto stiftelsen for mer enn 300 prosjekter i 58 land og kom mer enn 1,3 millioner mennesker til nytte.

 • central_proof_fondation_1_NO

  En barneskoleklasse får uttrykke seg kunstnerisk på en legendarisk arena: Operaen i Paris. Programmet heter "Ti måneder med skole og opera".

 • central_proof_fondation_2_NO

  Mor, barn og sykepleier for bedre omsorg. BIRDY-prosjektet i Senegal.

 • central_proof_fondation_3_NO

  Pingvin-liknende roboter tar opp sangene som pingvinene bruker for å kommunisere. Antarktis.

 • central_proof_fondation_4_NO

  Med hjelp fra Laurent og Isanaba-organisasjonen har barna i landsbyen Sanaba (Burkina Faso) fått utstyr til skolesenteret sitt.

 • central_proof_fondation_5_NO

  Utstillingen “Cyclops and the world of oceans” (Kykloper og havenes verden). Her møter man havets biologiske mangfold.

Next Prev
 • central_proof_fondation_1_NO
 • central_proof_fondation_2_NO
 • central_proof_fondation_3_NO
 • central_proof_fondation_4_NO
 • central_proof_fondation_5_NO

Engasjert i våre unges fremtid

Total-stiftelsen arbeider med solidaritet, kultur og kulturarv, helse og biologisk mangfold i havet.

Det gjøres en innsats på flere fronter, men alt er inspirert av å skape en bedre fremtid for de unges. Her er noen eksempler: Acta Vista gir ungdom med begrenset tilgang til arbeid, yrkesundervisning i restaurering av kulturarv. Sjøredningstjenesten lærer hvert år opp 500 unge livreddere i verdiene sikkerhet og solidaritet. Concerts de poche, som bringer folk på landsbygda opplevelsen ved å lytte til klassisk musikk og dele den. Pasteur-instituttets prosjekt Birdy i Senegal fører sammen unge forskere, leger og sosiale aktører for å få en bedre forståelse av hvorfor spedbarn har antibiotikaresistens. Dessuten har vi programmet Biolit Junior, der barn bidrar til overvåkning av kysten for å støtte forskerne.

«For oss er sosial harmoni avgjørende. Stiftelsens lojale partnere hjelper oss å beskytte denne harmonien ved å gi barn og unge programmer som innbyr dem til å vokse, til å forstå seg selv bedre og respektere andre. Ved å lære å uttrykke seg godt, være mottakelig for andre kulturer og respektere kroppen sin og miljøet sitt, får hver enkelt en bedre sjanse.»

Catherine Ferrant, administrerende direktør i  Total-stiftelsen

Nærmere andre

Total-stiftelsen ligner selvsagt på Total-konsernet. På samme måte som konsernet går man inn for bærekraftige partnerskap, støtter innovasjon og bidrar til nærhet uten å utelukke noen av de tradisjonelle fokusområdene.

«Målet for foreningen vår er å gi de unge bedre jobbmuligheter ved å fokusere på digitale yrker. 

Velvilje er det ordet jeg tror best beskriver vårt forhold til Total-stiftelsen, et velvilje-klima som har gitt oss muligheten til å utvikle tiltakene våre.» Frédéric Bardeau, Simplon.co
 

Når 86 prosent av initiativene vi arbeider med er basert på langsiktige partnerskap, er dette fordi vi tror de trenger tid. Tid til å utforske, begå feil, oppdage nye tilnærmingsmåter, forstå og styrke.

Og derfor er vi glad for å kunne være en tidlig støttespiller for programmet «La France s’engage», som støtter utviklingen av nyskapende prosjekter for sosialt samhold.  I tillegg til offentlige myndigheters innsats vil vårt konsern ha investert 60 millioner euro mellom 2009 og 2016 som del av et enestående partnerskap mellom det offentlige og private.

Selv om en stiftelse som tilhører et fransk selskap vanligvis vil være mest engasjert i Frankrike, har våre aktiviteter ført oss verden rundt, til regioner, byer og til og med landsbyer der Total og våre samarbeidspartnere er til stede. Våre prosjekter gjennomføres i mer enn 60 land, fra Niger (Pasteur-instituttets arbeid med spedbarnshelse), til Myanmar (Palais de Tokyos kulturprosjekt «Emerging Talent in Emerging Economies») og Indonesia (Lengguru, for å støtte biologisk mangfold i Vest-Papua).

Ambassadører verden rundt

Siden 2006 har Total-stiftelsen kunnet utvide arbeidet gjennom innsatsen fra konsernets samarbeidspartnere. Uansett hvor i verden de befinner seg, vil stiftelsen oppmuntre og støtte samfunnsinitiativene deres gjennom programmet «You act, we help!». Hvert år blir omkring femti nye solidaritetsprosjekter over hele verden startet opp og finansiert fordi menn og kvinner i Total engasjerer seg personlig.

Dette gjelder for eksempel Hervé, en av Totals samarbeidspartnere og som også  arbeider som frivillig for organisasjonen Enfance Partenariat Vietnam. Her har Total-stiftelsen  bidratt med midler for å gi den isolerte landsbyen Ta-Phin belysning fra solcellepaneler, slik at hverdagslivet og økonomisk aktivitet ikke må opphøre når solen går ned.

Det samme gjelder Christophe, en av Totals som arbeider medarbeidere som frivillig for organisasjonen Audition et solidarité. Prosjektet deres mottok støtte for å gi høreapparater til 200 døve og hørselshemmede i Guinea.

Les mer på nettsiden til Total Foundation (kun på engelsk)

Del dette prosjektet

Mer om Total

Total-stiftelsen

Les om Total-stiftelsens prosjekter på vårt nettsted

Les mer

Publikasjon

Total-stiftelsen og rapport om filantropi

Les mer