Total Energy Ventures: Innovasjon sammen med nye selskaper

Innovasjon er ikke bare for FoU-enheter og store selskaper. "Total Energy Ventures" ble opprettet i 2008, og dette er et team som identifiserer muligheter for samarbeid med nystartede energiselskaper og støtter dem gjennom investeringer. Siden Total Energy Ventures ble opprettet har de analysert mer enn 1000 forslag og investert i 20 nystartede selskaper. Dette gir konsernet en bedre forståelse av de endringene som påvirker en del fagfelt og hjelper det med å planlegge sin langsiktige vekst. Fra biobrensel til vannbehandling, og fra morgendagens oljeteknologi til energilagring og nettverk, bidrar de nystartede selskapene som støttes av Total Energy Ventures til å utforme et energilandskap som er bedre, mer miljøvennlig, rikeligere, billigere og lettere å få tilgang til.

 • central_proof_tev_1_NO

  LightSail Energy har utviklet ny luftkompresjonsteknologi som kan lagre energi effektivt og åpne for potensialet i fornybar energi. Selskapets teknologi fanger energien som oppstår ved kompresjon av luft og slipper den ut når luften utvider seg igjen.

 • central_proof_tev_2_NO

  OpenField Technology leverer integrerte sensorsystemer for de mest utfordrende miljøer. Mikrosensorene deres er enkle i bruk, bygger på patentert teknologi og gir nøyaktige målinger av væskeegenskaper i det barske brønnmiljøet.

 • central_proof_tev_4_NO

  Sunfire GmbH utvikler og produserer reversible brenselsceller som både kan generere elektrisitet og varme fra en lang rekke væske- og gassbrensler og produsere syntetisk brensel fra fornybar elektrisitet.

 • central_proof_tev_5_NO

  NexSteppe bruker avanserte formeringsteknikker og analytisk teknologi til å utvikle skalerbare, pålitelige og bærekraftige råvareløsninger for biobrensel, biokraft og biobaserte produktindustrier.

 • central_proof_tev_6_NO

  Sunverge leverer intelligente, distribuerte energilagringssystemer. Integrert med solcellesystemer i hjem og på arbeidsplasser og tilkoplet strømnettet, kjører hver enhet automatisk for å senke strømregningene, gir høyere pålitelighet og beskytter strømnettet.

Next Prev
 • central_proof_tev_1_NO
 • central_proof_tev_2_NO
 • central_proof_tev_4_NO
 • central_proof_tev_5_NO
 • central_proof_tev_6_NO

På jakt etter innovative, nystartede energiselskaper

Som en del av Totals engasjement for en bedre energifremtid, overvåker Total Energy Ventures hele tiden de nystartede selskapenes økosystem for å identifisere, fremme og dra fordel av banebrytende innovasjon som kan levere:

 • viktige forbedringer innen drift, sikkerhet, effektivitet og økologisk fotavtrykk;
 • nye løsninger eller fagfelt som kan føre til vekst for konsernet på lang sikt.

For Total er denne overvåkningen helt avgjørende i en verden der tradisjonelle selskaper nå ser at det dukker opp nykommere som lykkes takket være innovasjon, ofte på bare noen få år.  Det vrimler av nykommere innen kommunikasjon, media, markedsføring og alle former for finansmekling. Slike raske og store forandringer gjør seg også mer og mer gjeldende på transport- og energisektoren.Det er den revolusjonerende tilgang til kunnskap, spesielt ved hjelp av IT, som har gjort at alle og enhver, hvor som helst, nå har muligheten til å være nyskapende. Dette gjelder like mye muligheter for kombinere ferdigheter, publiserings- og finansieringsprosjekter, og distribuere nye produkter og tjenester vidt omkring.

Innovative nye selskaper blir som regel identifisert gjennom Total Energy Ventures' eksterne nettverk: private egenkapitalaktører som f.eks. oppstartsinkubatorer, industrigründere, investeringsfond og offentlige organer som støtter innovasjon. De blir så analysert ved hjelp av alle konsernets innovasjons-interessenter, den sentrale ledelsen og fagfeltene.

Selektive investeringer i lovende nystartede selskaper

Hva angår innovasjon i modne industrier som energi, er prosjektene lange, dyre og komplekse. For Total er investeringer i innovative nykommere en god måte å posisjonere seg på i fremtidsrettede sektorer samtidig som vi holder styr på selskapets finansielle eksponering. Når de fokuserer på et klart mål, støttes av seriøse aksjonærer som bidrar med sin kompetanse og sine nettverk og som deler risikoen på lang sikt, er nykommere en investering i fremtiden.

Nykommerne som støttes av Total Energy Ventures oppfyller krevende spesifikasjoner. Det viktigste utvelgelseskriteriet er læringsverdien for konsernet, vurdert av en styringskomite der forretningssegmentets strategi- og FoU-team er representert.

“Total Energy Ventures har et langt mindre kortsiktig fokus enn de fleste  investorer av risikovennlig kapital. Potensialet for å få frem nye løsninger i energimarkedene har vært en viktig drivkraft i våre drøftinger.” Eric Donzier, CEO Openfield Technologies.

Som investor evaluerer Total Energy Ventures også kvaliteten i nykommerens teknologiske kapasitet, forretningsplan og ledelse, og foretar en økonomisk analyse for å bestemme utsiktene til avkastning.

“I due diligence-prosessen utviste Total Energy Ventures en grundig forståelse av teknologien vår og ytelseskriteriene som er forbundet med å nå målene våre. Denne kunnskapen, som man så godt som aldri støter på hos en risikovillig investor, demonstrerte et reelt ønske om å se lenger enn bare til avkastning på investeringen.” K’Lynne Johnson, CEO Elevance.

Til syvende og sist investerer Total Energy Ventures i 1 til 2 % av de analyserte forslagene.

Arbeider skulder til skulder med nystartede selskaper

Total er en engasjert partner som jobber skulder til skulder med de innovative nykommerne selskapet investerer i. Total Energy Ventures sitter vanligvis som observatør i nykommerens styre og holder stadig kontakt med ledelsen og andre aksjonærer. Total Energy Ventures-teamet oppmuntrer til og legger til rette for drøftinger og samarbeid mellom konsernets forretningsenheter og nykommerne. En lang rekke kommersielle og teknologiske avtaler er blitt inngått eller er under utarbeidelse.

“Vi hadde et ønske om å samarbeide med en strategisk investor, og vi ser på Europa som et viktig marked både i begynnelsen og på lang sikt. Total var et logisk valg.” Steve Crane, CEO LightSail Energy.

Vi er fast bestemt på å arbeide enda tettere sammen med nystartede selskaper, ikke bare i USA og Europa i de store innovasjonssentrene der vi allerede har virksomhet, men også lenger borte i alle vekstområder.

Del dette prosjektet