Total Ecosolutions : et økoeffektivt program for å redusere miljøbelastningen

En stor utfordring innen energisektoren er å minske energiforbruket på en mer effektiv måte, samtidig som miljøbelastningen reduseres. Total har siden 2009 utviklet miljøprogrammet Total Ecosolutions. Programmet er en nyskapende tilnærming som tilbyr kundene miljøvennlige og effektive løsninger som gjør at de kan redusere sin miljøpåvirkning ved å forbedre og minske forbruket sitt.
Ved utgangen av 2014 hadde 70 produkter og tjenester fått miljømerket « Total Ecosolutions ». I 2014 reduserte salget av disse produktene CO₂-utslippene med 1,5 millioner tonn (i løpet av produktets levetid). Det tilsvarer utslipp fra 160.000 europeiske innbyggere i løpet av ett år1.

 • cental_proof_ecosolutions_2_NO

  Motoroljen Total Quartz Ineo ECS 5W-30 for lette kjøretøy beskytter motoren mot slitasje og smuss og reduserer drivstofforbruket og CO₂-utslipp.

 • cental_proof_ecosolutions_1_NO

  Takket være sitt enestående høyeffektive design produserer SunPower® solcellepaneler mer elektrisitet i løpet av sin levetid enn noen andre paneler på markedet og reduserer miljøbelastningen.

 • cental_proof_ecosolutions_3_NO

  Fytosanitære parafinoljer fra Total Fluides brukes som insektmiddel eller soppmiddel. Produktene er biologisk nedbrytbare og er tillatt for bruk i økologisk jordbruk i Europa.

 • cental_proof_ecosolutions_4_NO

  Polyetylenet Lumicene® 32ST05 gjør at tykkelsen på emballasje som brukes i industrien og i matindustrien kan reduseres, uten at det går ut over den tekniske ytelsen.

 • cental_proof_ecosolutions_5_NO

  Bitumenproduktene Azalt® ECO2 brukes i produksjon av asfalt med lav temperatur til veibruk. Det gir kundene våre en betydelig energibesparelse, samtidig som CO₂-utslippene deres reduseres.

Next Prev
 • cental_proof_ecosolutions_2_NO
 • cental_proof_ecosolutions_1_NO
 • cental_proof_ecosolutions_3_NO
 • cental_proof_ecosolutions_4_NO
 • cental_proof_ecosolutions_5_NO

Respons på miljøproblemene

85 prosent av klimagassutslippene i olje- og gassektoren kommer fra forbrukernes sluttbruk av produkter2. Vi utforsker hele tiden nye måter vi kan redusere forbruket på. Gjennom denne tilnærmingen til kontinuerlig forbedring, har Totals team brukt kompetansen sin på en god måte innen flere nøkkelområder (Forskning og utvikling, markedsføring, strategi, bærekraftig utvikling) for å komme opp med nyskapende og mer miljøvennlige løsninger.
Programmet Total Ecosolutions fremmer produkter og tjenester som gir betydelig høyere miljøgevinst (inkludert helseaspekter) gjennom hele produktenes levetid sammenlignet med tilsvarende produkter på markedet. Det reduserer CO₂-utslippene, forbruket av naturlige ressurser, energi og vann samt innholdet av organiske forbindelser.

Et merke med strenge standarder som fremmer økologisk effektivitet

Som en del av programmet har vi introdusert miljømerket Ecosolutions, som gjør det lettere for kundene våre å kjenne igjen mer miljøvennlige løsninger. Vi utviklet merket for å sikre samsvar med kravene i de internasjonale standardene ISO 14020 og 14021, som gjelder for miljøerklæringer og som garanterer disse. I tillegg bruker vi et uavhengig revisorfirma til å kontrollere samsvar i prosessen.

Totals produkter og tjenester må gjennom en utvelgelsesprosess og oppfylle kriteriene under for å bli tildelt merket:

 • produktet er ferdig utviklet og produktet/tjenesten er på markedet ;
 • forbedringen må ikke bare oppfylle en standard eller lovkrav, men gå utover dette for at produktet/tjenesten skal få betegnelsen «mer miljøvennlig »
 • produktet eller tjenesten må ha betydelige miljø-/helsefordeler sammenlignet med konvensjonelle produkter med lignende funksjoner på markedet. Dette gjelder gjennom hele produktets/tjenestens levetid.

Et mangfoldig produktutvalg tilpasset endringer i markedet

For å sikre at produktene våre er miljøvennlige over tid, vurderes utvalget av Total Ecosolutions-produkter hvert år. Hvis produktet ikke lenger oppfyller kriteriene, blir godkjenningen trukket tilbake.

Som en del av programmet har mer enn 70 produkter og tjenester til nå blitt tildelt merket innen områder som:

 • transport (drivstoff, smøremidler, rengjøringsmidler) ;
 • husholdning (harpiks, SunPower solcellepaneler) ;
 • jordbruk (motorolje til landbruksmaskiner, fytosanitære parafinoljer) ;
 • emballasje (harpiks) ;
 • infrastruktur (asfalt, borevæske) ;
 • industriell produksjon (løsningsmidler, metalliseringssystemer).

På denne måten møter Total Ecosolutions kundenes krav og bidrar til at de kan redusere sin miljøbelastning. Målet med programmet er å gi kundene regelmessig forbedrede produkter og et større utvalg produkter og tjenester.

 

 

1 Kilde : Det europeiske miljøbyrået, oktober 2012, « Greenhouse gas emissions in 2010 per EU-27 inhabitant ».

2 Kilde : FNs klimapanel (IPCC) 2007 og Det internasjonale energibyrået (IEA) 2007.

Del dette prosjektet