Planète énergies – lær om og forstå energi

Energi er en viktig del av mange av morgendagens utfordringer som for eksempel økende etterspørsel, klimaendringer og vitenskapelige fremskritt. I denne situasjonen forsøker vi alle å danne våre egne meninger. Derfor var det at Total i 2005 opprettet Planète Énergies, et utdanningsinitiativ som søker å gi så mange som mulig forståelse for alle sider ved energi. Med et fast internasjonalt fokus og ved å følge den siste utviklingen, har Planète Énergies utviklet flere nyttige verktøy, deriblant et nettsted, undervisningsopplegg, foredrag og en stand.

 • central_proof_pe_1_NO

  Konferanse om energiforsyning for elever ved videregående skole - april 2014

 • central_proof_pe_2_NO

  Planète Energies’ stand på vitenskapsmessen i Paris i oktober 2015 (Fête de la Science – Cité des Sciences et de l’Industrie)

 • central_proof_pe_3_en_NO

  Guide des Energies (energiforsyningsguide), en fellespublikasjon i samarbeid med forlaget PlayBac, tilgjengelig på flere språk

Next Prev
 • central_proof_pe_1_NO
 • central_proof_pe_2_NO
 • central_proof_pe_3_en_NO

En unik tilnærming

Planète Énergies-initiativet gjør Total til et av de få selskapene i vår sektor som driver opplysningsarbeid om alle energiformer, inkludert dem som konsernet ikke er involvert i. Dette er en del av selskapets satsing på kunnskap, og det er basert på tre kjernemål:

 • Kunnskap og forskning skaper fremskritt.
 • Energi er verdifull, så vi må bruke den klokt.
 • Energi er kjernen i menneskers utvikling.

I over ti år har  Planète Énergies-teamet utviklet et mangfoldig innhold og spredt det så bredt som mulig, spesielt på nettsiden planete-energies.com.

Nettstedet, som er både engelsk- og franskspråklig, har forklaringer, rapporter, infografikk og videoer om energi. I tillegg finnes det også spill. Siden juni 2017 kan internettbrukere teste sin kunnskap på nettet med Incollables® spørrekonkurranser om energi, tilgjengelige på fransk og engelsk.

I sitt utdanningsarbeid understreker Planète Énergies viktigheten av en balanse mellom alle energikilder, uansett om de er primære eller sekundære, gamle eller nye. Nettsiden dekker alle energikilder: fossilt brensel, fornybare energikilder som sol og vind, samt kjernekraft. Planète Énergies utforsker energiens historie via bakgrunnsrapporter utarbeidet sammen med spesielle tidsskrifter. Det er også innhold som tar for seg virkningen av og bruken av energi: dagligliv (i hjemmet, transport, forbruk), teknologisk nyskapning, økonomiske aspekter, miljøet, klimaendring og støtte for utviklingsland.

Et redaksjonsutvalg møtes to ganger i året for å ta beslutninger om hovedlinjer og innhold for nettsiden. Utvalget består av fagpersoner fra andre energiselskaper, akademia og energiinstitusjoner, og garanterer kvaliteten, tilgjengeligheten og nøytraliteten til det redaksjonelle innholdet.

Et stadig mer mangfoldig initiativ

Planète Énergies-initiativet, som opprinnelig startet som et nettbasert energileksikon, har gradvis blitt mer mangfoldig.

Innholdet som er beregnet på studenter, ,er tilgjengelig på internett for lærere. Det presenteres i hovedsak i form av læresett som følger fransk skolepensum, og inkluderer også en energiguide på fire språk (fransk, engelsk, bulgarsk og arabisk) for mange andre land.

I tillegg til å gjøre innholdet tilgjengelig på internett, arbeider Planète Énergies direkte med lærere:

 • Fagpersoner holder gratis foredrag på alle utdanningstrinn. Siden 2005 har 55 000 elever deltatt på foredragene i Frankrike. Dette initiativet har nå ekspandert globalt. Rundt hundre elever har benyttet seg av det i Gabon.
 • Planète Énergies har inngått partnerskap med det franske utdanningsdepartementet for Geoscience Olympics. Denne konkurransen som er for elever ved naturfaglinjen ved videregående skoler, har som mål å få elevene til å tenke på geovitenskapelige emner.

Planète Énergies deltar både på eksterne, offentlige arrangementer og arrangementer på Totals industrianlegg. En stand på 30 m2 gir publikum en artig mulighet til å lære mer om energi. 

Gjennom sine mange initiativer tilknyttet opplysningsenheten Planète Énergies, hjelper Total alle til å få en bedre forståelse av energi.

For mer informasjon:

 • Planète Énergies: Se vår nettside for å forstå
 • Les mer i artikkelen om vårt initiativ på CNBC-nettsiden

 1BFM Business, 15/12/2015.

Del dette prosjektet

Mer om Total