Planète Energies – lær om og forstå energi

Energi er sentralt for å møte morgendagens utfordringer som for eksempel økende etterspørsel, klimaendringer og utvikling innen forskning. Samtidig er behovet for informasjon stort. Dette er en av grunnene til at Total i 2005 etablerte Planète Energies. Hensikten bak initiativet er å samle så mange fageksperter som mulig for å dekke alle aspekter ved energi. Fokuset er internasjonalt, og utviklingen innen energifeltet følges nøye. Planète Energies har utviklet flere nyttige verktøy for å dele informasjon. Dette inkluderer websider, undervisningsopplegg, foredrag og en stand.

 • central_proof_pe_1_NO

  Konferanse om energiforsyning for elever fra videregående skole – april 2014

 • central_proof_pe_2_NO

  Planète Energies' stand på Paris Science Fair i oktober 2015 (Fête de la Science – Cité des Sciences et de l’Industrie)

 • central_proof_pe_3_en_NO

  Guide des Energies (energiforsyningsguide), en publikasjon i samarbeid med PlayBac

Next Prev
 • central_proof_pe_1_NO
 • central_proof_pe_2_NO
 • central_proof_pe_3_en_NO

En unik tilnærming

Planète Energies-initiativet gjør Total til et av få selskaper i energisektoren som driver opplysningsarbeid om alle energiformer, inkludert dem Total ikke selv er involvert i. Dette initiativet er en del av Totals satsing på kunnskap og er tuftet på tre kjernemål:

 • Fremskritt drives av kunnskap og forskning.
 • Energien er verdifull, så vi må bruke den klokt.
 • Energi er kjernen i menneskelig utvikling

Planète Energies-teamet har brukt mer enn ti år på å utvikle mangfoldig innhold og spre det så bredt som mulig, spesielt på nettsiden planete-energies.com.

Denne nettsiden, skrevet på engelsk og fransk, tilbyr redegjørelser, rapporter, infografikk og videoer rundt temaet energi. Innholdet er tilgjengelig for alle, men er myntet spesielt på yngre generasjoner (elever mellom ti og atten år), deres foreldre og alle som er interessert i energi. Jean-François Minster, leder av Planète Energies' redaksjonskomité, forklarer sin ambisjon for nettsiden: “Jeg vil at planete-energies.com skal være en foretrukket opplysningsside for energi” (CNBC, 15/12/2015)

I sitt informasjonsarbeid understreker Planète Energies viktigheten av en balanse mellom alle energikilder. Primære som sekundære; gamle som nye. Nettsiden dekker alle energikilder: fossilt brensel, fornybare kilder som sol og vind, og kjernekraft.

Et mer mangfoldig opplegg

Planète Energies-initiativet, som opprinnelig så dagens lys som et nettbasert leksikon, har gradvis blitt mer mangfoldig.

I tillegg til innhold tilgjengelig på nett, jobber Planète Energies direkte med lærere:

 • Eksperter gir gratis foredrag på barne-, ungdoms- og videregående skoler. Siden 2005 har 45.000 elever vært på foredrag i Frankrike. Dette initiativet rulles nå ut globalt: cirka hundre elever har allerede fått nyttet seg av dette i Gabon.
 • Planète Energies inngår partnerskap med Frankrikes kunnskapsdepartement om Geoscience Olympics. Denne konkurransen, som er for elever på videregående med fordypning i realfag, har som mål å sette fokus på emner innen naturfag.

Sist, men ikke minst, er Planète Energies til stede på eksterne arrangement og Totals industrielle områder. En 30 m2 stand gir publikum en morsom mulighet til å lære mer om energi. Standen bemannes av en foreleser og hadde nesten 5.000 besøkende i 2015.

Gjennom sine mange initiativ tilknyttet opplysningsenheten Planète Energies, hjelper Total alle med å øke sin forståelse av energi.

For å lære mer kan du lese intervjuet med Klidja Krouri, som er sjefen for Planète Energies, og Jean-François Minster, leder av Planète Energies' redaksjon.

Del dette prosjektet