Oppgradering av raffinerings- og petrokjemikomplekset i Antwerpen

Å være effektiv betyr å få mest mulig ut av dyrebare råvarer. Det betyr også å produsere energi som oppfyller forbrukernes reelle behov. I Antwerpen, hvor Total har en betydelige eierinteresser i et raffineri og to petrokjemiske anlegg, måtte man finne en løsning for å styrke den generelle konkurranseevnen til anlegget og for å bevare arbeidsplassene. Vi bruker 1 milliard euro på kapitalforbedringer og har forpliktet oss til å gjøre energi bedre.

 • CENTRAL PROOF ANVERS 1 NB

  Antwerpen, Belgia.
  En omvisning på Totals største raffinerings- og petrokjemikompleks i Europa.

 • CENTRAL PROOF ANVERS 2 NB

  En av Europas største havner.
  Komplekset ligger i det store havnedistriktet i Antwerpen, der et nettverk av jernbane, motorvei og elv møtes, et nettverk som betjener hele kontinentet.

 • CENTRAL PROOF ANVERS 3 NB

  Tre midtpunkter
  Antwerpen-komplekset består av et raffineri og to petrokjemiske anlegg.

 • CENTRAL PROOF ANVERS 4 NB

  Oppgraderingsplan.
  Vi besluttet å investere 1 milliard euro i oppgradering av anlegget vårt.

 • CENTRAL PROOF ANVERS 5 NB

  En strategi for å utnytte synergier.
  Målet er å gjøre de tre anleggene om til ett integrert rafferings- og petrokjemikompleks.

 • central_proof_anvers_6_NO

  Optimalisere strømmene.
  Nye enheter vil produsere petrokjemikalier fra spillgassen fra raffineriet, som frem til i dag er blitt faklet.

 • CENTRAL PROOF ANVERS 7 NB

  En stabil arbeidsstokk.
  Arbeidsstokken på Antwerpen-komplekset vil bli holdt på rundt 1700 personer.

 • CENTRAL PROOF ANVERS 9 NB

  Raffinering og petrokjemisk integrering.
  Å slå disse to separate virksomhetene sammen, skaper også en felles kultur.

 • CENTRAL PROOF ANVERS 10 NB

  I det analytiske kjemilaboratoriet tar en tekniker prøver.

Next Prev
 • CENTRAL PROOF ANVERS 1 NB
 • CENTRAL PROOF ANVERS 2 NB
 • CENTRAL PROOF ANVERS 3 NB
 • CENTRAL PROOF ANVERS 4 NB
 • CENTRAL PROOF ANVERS 5 NB
 • central_proof_anvers_6_NO
 • CENTRAL PROOF ANVERS 7 NB
 • CENTRAL PROOF ANVERS 9 NB
 • CENTRAL PROOF ANVERS 10 NB

En omvisning på Total in Antwerpen

I mai 2013 offentliggjorde vi en ambisiøs oppgraderingsplan for vårt største raffinerings- og petrokjemikompleks i Europa. Arbeidet finner sted i det store havnedistriktet i Antwerpen i Belgia. 

Mer diesel og mindre svovel

Det første målet er å tilpasse våre produksjonsinnretninger til et marked i endring. Det europeiske markedet ønsker lettere fyringsolje og mer diesel. Regelverket søker å redusere innholdet av svovel mer og mer. Men man kan ikke bare trykke på et par knapper og få til slike justeringer i et raffineri. I 2016 vil nye enheter synkronisere raffineriet i Antwerpen med underliggende strukturelle trender.

Synergier og nyttiggjøring av spillgass

Vårt andre mål er å forbedre anleggets effektivitet ved å trappe opp strømmene på de tre anleggene. Videre fremover vil spillgassen som er et biprodukt av oljeraffinering, og som nå brukes utelukkende som brensel i raffineriovner, bli gjenvunnet og brukt som råvare i petrokjemiske enheter. Denne endringen, som krever effektiv prosessering av spillgass, vil også minske kompleksets samlede miljøpåvirkning.

I 2017 vil oppgraderingen av Antwerpen-komplekset være fullført, og det vil være ett av våre mest konkurransedyktige anlegg. Men for Total vil forpliktelsen til å gjøre energi bedre, gå langt ut over de tekniske eller virksomhetsmessige hensynene. De 1700 arbeidsplassene som blir opprettholdt og en mer ansvarlig ressursbruk er også målestokker på industriprestasjonene.

Del dette prosjektet