Et stipendprogram for å utdanne 10 000 fremtidige eksperter hvert år

Alle som er involvert i energimarkedet, som vertsland og nasjonale og internasjonale selskaper, trenger den mest beste kunnskapen og kompetansen for å møte fremtidige utfordringer og gjøre energi bedre. Gjennom sitt stipendprogram hjelper Total aktivt til med å møte disse utfordringene ved å støtte motiverte, lovende studenter fra land der Total-gruppen har virksomhet. 10 000 studenter i nesten 40 land mottar Total-stipend hvert år.

 • central_proof_boursiers_1_NB

  Gubkin-universitetet i Moskva.
  Ksenia, en mastergradsstudent på et dobbeltgrad-studium delt mellom IFP School og Gubkin-universitetet, er på et stipendprogram finansiert av Total.

 • central_proof_boursiers_3_NB

  Harfleur, Frankrike
  De internasjonale studentene besøker Normandie-plattformen.

 • central_proof_boursiers_4_NB

  Brussel, Belgia
  De internasjonale studentene besøker Europakommisjonen.

 • central_proof_boursiers_2_NB

  Gradseremoni for internasjonale studenter.

 • central_proof_boursiers_5_NB

  Onyekachi (Nigeria) taler ved arrangementet som feirer ti år med internasjonale stipendordninger i november 2014.

 • central_proof_boursiers_6_NB

  Mayra (Bolivia), Hala (Qatar), Emmanuel (Nigeria) og Mexind (Indonesia) deler erfaringer med François Viaud, Senior Vice President Human Resources i Total-gruppen, under et arrangement som feirer ti år med internasjonale stipendordninger i november 2014.

Next Prev
 • central_proof_boursiers_1_NB
 • central_proof_boursiers_3_NB
 • central_proof_boursiers_4_NB
 • central_proof_boursiers_2_NB
 • central_proof_boursiers_5_NB
 • central_proof_boursiers_6_NB

Konkrete responser på manglende eller ulike kvalifikasjoner

Total arbeider nært sammen med hvert land for å påvise utdanningsbehov og utvikle lokal kompetanse, særlig innenfor energi. I samarbeid med lokale aktører utarbeider Total-gruppen konkrete programmer som tilbyr tre typer stipend:

 • lokale stipender som støtter studentene i deres egen hjemland
 • regionale stipender som gis til studenter som studerer ved høyere utdanningsinstitusjoner i deres hjemmeregion
 • internasjonale stipender som fra 2004 har gitt studenter fra en rekke av Totals vertsland mulighet til å studere ved universiteter i Frankrike

Omfattende støtte i studietiden

For å velge ut de internasjonale studentene tar Total kontakt med kandidater gjennom sine datterselskaper. Takket være disse fysiske og kulturelle forbindelsene kan vi matche de forskjellige lands behov, med kandidatenes ambisjoner.

For å sikre at studentene får best mulig opplæring, har Total opprettet forbindelser med institusjoner på toppnivå som oppfyller strenge utdanningsspesifikasjoner.Total hjelper hver student med å velge kurs, for å sikre at en finner det som passer best til deres karriereplaner, potensial og personlige kvaliteter. Studenten søker seg deretter inn ved de valgte institusjonene.

Studiefeltene varierer i stor grad, fra ingeniørstudier og energistudier (gass, olje, fornybar energi) til ledelse, økonomi, jus og offentlig forvaltning. Det har også vært en økning i antallet unge kvinnelige søkere. I 2014 var 30 prosent av studentene med internasjonalt stipend kvinner, og 37 prosent av disse var påmeldt oljerelaterte kurs (sammenlignet med 31 prosent mannlige studenter).

I løpet av et gradsstudium utgjør den støtten studentene får mye mer enn akademisk opplæring. Målet er å eksponere internasjonale studenter for energikultur, industrikultur og internasjonal kultur på en og samme tid. Dermed kan en student på et internasjonalt stipendprogram besøke Europakommisjonen og ett av Total-gruppens industrianlegg under sitt studium i Frankrike.

Når de er ferdige med studiene kan tidligere studenter gjøre nytte av sin kompetanse i sine hjemland eller i internasjonal sammenheng.
De oppfordres til å holde kontakt med hverandre ved å delta på en rekke arrangement organisert av Total. Dette internasjonale nettverket av tidligere studenter styrkes gjennom utnevnelsen av Totals studentambassadører, som er hovedkontakter for datterselskapene i land der gruppen er basert.

Programmer i konstant utvikling

Total foretar stadig optimalisering av sine stipendprogrammer:

 • etterspørselen etter høyt kvalifiserte teknikere har vokst kraftig de siste årene. Takket være partnerskap med nye institusjoner, er 20 prosent av studentene nå påmeldt kurs som gjør at de kan mestre disse høykvalifiserte jobbene;
   
 • fornybar energi har en økende rolle i energimiksen, og krever spesifikke, nye ferdigheter. For å finslipe dem støtter Total R.E.S.T.1 spesialist-mastergradskurs opprettet i samarbeid med andre industrigrupper og ParisTech2. Gruppens økonomiske støtte til dette utdanningsprogrammet bidrar til å skaffe fagfolk som kan gå inn i lærerstaben.

Disse opplæringskursene, som er av både akademisk og interkulturell art, gir Total-studentene anledning til å skaffe seg bredt basert kompetanse som de kan bruke til å gjøre energi bedre over hele verden.

 

1 Fornybar energi: fag og teknologi
2 Institute of Science and Technology

Del dette prosjektet