Et omfattende samarbeidsprosjekt for et høyeffektivt raffinerings- og petrokjemikompleks

Ikke langt fra havnen i Jubail, i den saudiarabiske ørkenen, har to industrigiganter bygget ett av verdens ti mest effektive raffinerier. Ved å slå sammen sin kompetanse i en joint venture, har Saudi Aramco og Total satt i gang et enormt prosjekt. Komplekset, som er kalt SATORP, en forkortelse for Saudi Aramco Total Refining and Petrochemical Company, vil etter hvert ha ansatt 85 prosent saudiarabere. For å gå videre på denne sterke satsingen, har Total opprettet et ambisiøst opplæringsprogram.

 • CENTRAL PROOF SATORP 1 NB

  I drift.
  Etter fem år med byggearbeid, er SATORP nå i ferdigstillingsfasen. Teamene jobber med å få anlegget klart til drift med full kapasitet.

 • CENTRAL PROOF SATORP 2 NB

  Ett av de ti mest effektive raffineriene i verden.
  SATORP er resultatet av en joint venture mellom Saudi Aramco og Total, og det ble konstruert for å konvertere olje som er vanskelig å prosessere.

 • CENTRAL PROOF SATORP 3 NB

  400 000 fat om dagen.
  Dette er den raffineringskapasiteten det enorme komplekset på Saudi-Arabias østkyst vil ha.

 • CENTRAL PROOF SATORP 4 NB

  Noen få kilometer fra industribyen Jubail.
  Lysene tennes gradvis i skumringen på raffineriet, som ligger ikke langt fra Jubail by og havneinfrastrukturen der.

 • CENTRAL PROOF SATORP 5 NB

  SATORP sover aldri.
  Raffineriet er i gang kontinuerlig både dag og natt.

 • CENTRAL PROOF SATORP 6 NB

  En teknisk prestasjon.
  45 000 mennesker vil ha arbeidet med å bygge dette høyeffektive raffineriet.

 • CENTRAL PROOF SATORP 7 NB

  Totals jobbforpliktelser.
  Å øke den lokale sysselsettingen er et sentralt fokus for prosjektet. Etter hvert skal 85 prosent av anleggets 1066 arbeidstakere være saudiarabere.

 • CENTRAL PROOF SATORP 8 NB

  Kompetanseoverføring.
  28 unge saudiarabiske ingeniører gjennomførte sitt utdanningsprogram i Frankrike mellom 2010 og 2012, takket være partnerskapet med IFP Énergies Nouvelles (IFPEN).

 • CENTRAL PROOF SATORP 9 NB

  Opplæring.
  IFPENs eksperter veiledet 400 unge saudiarabiske lærlinger i 2011 og 2012

 • CENTRAL PROOF SATORP 10 NB

  Samarbeid og partnerskap
  Dette er verdier som SATORP ble bygget på og omsetter i praksis.

Next Prev
 • CENTRAL PROOF SATORP 1 NB
 • CENTRAL PROOF SATORP 2 NB
 • CENTRAL PROOF SATORP 3 NB
 • CENTRAL PROOF SATORP 4 NB
 • CENTRAL PROOF SATORP 5 NB
 • CENTRAL PROOF SATORP 6 NB
 • CENTRAL PROOF SATORP 7 NB
 • CENTRAL PROOF SATORP 8 NB
 • CENTRAL PROOF SATORP 9 NB
 • CENTRAL PROOF SATORP 10 NB

Samarbeid og tekniske prestasjoner i ørkenen

Åtte år etter at de første avtalene ble undertegnet og bare fem år etter at byggingen ble satt i gang, er SATORP-komplekset nå i ferdigstillingsfasen og vil operere med full kapasitet i løpet av sommeren 2014. Det er konstruert for å raffinere råolje som er spesielt vanskelig å prosessere og er ett av de ti mest effektive raffineriene i verden. Denne suksessen er et resultat av partnersamarbeidet mellom to av verdens største oljeselskaper, Saudi Aramco og Total.

Utfordringen ved et samarbeid ovenfra og ned

For å samkjøre prosjektet har de to partnerne slått sammen sin kompetanse og arbeidet sammen på alle nivåer. De måtte klargjøre stedet og infrastrukturen der, bygge de forskjellige enhetene på anlegg rundt om i verden, sette dem sammen og installere dem på stedet. Det tok sju internasjonale ingeniørselskaper, en rekke saudiarabiske selskaper og 370 millioner arbeidstimer av nesten 45 000 personer å gjennomføre arbeidet.

Opplæring, et sentralt fokus

Når komplekset er i full gang, vil det sysselsette 1066 personer. SATORP har forpliktet seg til å ha en arbeidsstokk som etter hvert vil bestå av 85 prosent saudiarabere. For å nå dette målet, undertegnet joint venture-virksomheten en partneravtale med et større fransk offentlig forsknings-, innovasjons- og opplæringssenter kalt Institut Français du Pétrole Énergies nouvelles, eller IFPEN. Mens 28 unge saudiarabiske ingeniører fullførte sitt studieprogram i Frankrike mellom 2010 og 2012, har nesten 400 saudiarabiske operatører allerede fått opplæring på stedet. De unge lærlingene fikk inngående kjennskap til IFPEN-ekspertenes kunnskaper og hadde praksisplass på Aramcos og Totals anlegg.

Med team fra ulike kulturer som samarbeider, og ved at man gjør en innsats for å fremme bærekraftig vekst i vertslandene, kan dette også bidra til å gjøre energi bedre.

Del dette prosjektet