Biodrivstoff til luftfarten fra Total og Amyris, innovasjon for ansvarlige prestasjoner

Total har forpliktet seg til å utvikle nye energiformer som reduserer utslippene av klimagass. Sammen med solenergi er biomasse et strategisk utviklingsfokus for Total-gruppen. Total er involvert i ambisiøse forskningsprogrammer med innovative oppstartselskaper, som det californiske selskapet Amyris.
Sammen skaper Total og Amyris en ny fremtid innen luftfart og markedsfører et fornybart jetdrivstoff som reduserer CO2-utslippene i betydelig grad.

 • central_proof_amyris_1_NB

  Total og Amyris-teamet utfører forskning på Emeryville-laboratoriet i California, hvor teamet tester ytelsen og motstandsevnen til gjær under gjæring.

 • central_proof_amyris_2_NB

  Storskalaproduksjon av farnesan startet i 2013 på det første Amyris-raffineriet i delstaten São Paulo i Brasil. I bakgrunnen kan vi se sukkergjæringssiloene.

 • central_proof_amyris_4_NB

  Under luftshowet i Paris i juni 2013 organiserte Airbus, Air France, Safran og Total den europeiske jomfruturen for et fly drevet med biodrivstoffet som er utviklet av Total og Amyris.

 • central_proof_amyris_7_NB

  I januar 2014 på Abu Dhabi International Airport, organiserte Etihad Airways, i samarbeid med Boeing, Total, Takreer og Masdar Institute, den første demonstrasjonsflygingen i Midtøsten, med en Boeing 777 som gikk på biodrivstoffet fra Total/Amyris.

 • central_proof_amyris_8_NB

  I september 2014 foretok Lufthansa sin første kommersielle flyging, mellom Frankfurt og Berlin, ved hjelp av det sertifiserte biodrivstoffet utviklet av Total og Amyris.

 • central_proof_amyris_5_NB

  Lufthavnen Toulouse Blagnac i Frankrike.
  Hver uke bruker Air Frances "Lab'Line for the Future"-rute mellom Toulouse og Paris biodrivstoff utviklet av Total og Amyris.

 • central_proof_amyris_6_NB

  Kamel er drivstoff-fyller for fly på lufthavnen Toulouse Blagnac i Frankrike.
  Her etterfyller han Air Frances "Lab'Line for the Future"-flyet med biodrivstoffet som Total og Amyris har utviklet.

Next Prev
 • central_proof_amyris_1_NB
 • central_proof_amyris_2_NB
 • central_proof_amyris_4_NB
 • central_proof_amyris_7_NB
 • central_proof_amyris_8_NB
 • central_proof_amyris_5_NB
 • central_proof_amyris_6_NB

Total og Amyris: Et bioteknologisk partnerskap

Siden 2010 har Total samarbeidet med Amyris et amerikansk selskap som har spesialisert seg på bioteknologi og utviklingen av forbybare produkter innen drivstoff og grønne kjemikalier. Dette samarbeidsprosjektet har ført til at Total har kjøpt opp en andel på rundt 18 prosent i Amyris og til en samarbeidsavtale om forskning og utvikling.

Forskningen deres har gjort teamene i stand til å utvikle en prosedyre for å konvertere sukker til farnesan, Amyris' byggestein-molekyl som kan blandes direkte i diesel eller flydrivstoff, og som ikke krever tekniske modifikasjoner av motorene. Farnesan produseres i Brasil i et anlegg som er sertifisert av Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB), og farnesan kan redusere CO2-utslipp med inntil 90 prosent1 sammenlignet med fossilt drivstoff.

En banebrytende løsning for flyselskap

For å bekjempe klimaendringer har lufttransportsektoren forpliktet seg til å halvere sine klimagassutslipp innen 20502. Forutsatt at veksten i den globale lufttransporten fortsetter, vil dette ambisiøse målet kreve forbedret ytelse i luftfartøyer og motorer, på bakken og i luften, og økt bruk av biodrivstoff i luftfarten.

Total og samarbeidspartneren Amyris har utviklet en praktisk løsning, bioparafin som inneholder 10 prosent farnesan. Denne blandingen reduserer CO2-utslippene med 5 prosent og partikkelutslippene fra motorer med 3 prosent.

I juni 2014, etter to år med prøver og mange demonstrasjonsflyginger, ble biodrivstoffet utviklet av Total og Amyris sertifisert av ASTM3, et amerikansk organ som fastsetter standarder og eiendomsretter. Nå som Total-Amyris' fornybare jetdrivstoff er inkludert i de globale industrispesifikasjonene, markedsfører de to selskapene denne banebrytende løsningen overfor flyselskaper over hele verden.

Den første kommersielle flygingen som brukte bioparafin utviklet av Total og Amyris, fant sted på sommeren 2014, på flyginger med GOL som operatør i Brasil og Lufthansa i Tyskland. Fra oktober 2014 er biodrivstoff for luftfarten blitt brukt på regulære flyginger: I Frankrike omfatter for eksempel Air Frances Lab'Line for the Future-prosjekt en ukentlig flyging på ruten mellom Toulouse og Paris.

Mot et konkurransedyktig biodrivstoff som er tilgjengelig overalt

For å gjøre klart for den verdensomfattende markedsføringen av biodrivstoff til luftfarten, benytter Total de fremragende resultatene til datterselskapet Air Total International. Med 11 millioner tonn solgt årlig, er Total verdensleder innen distribusjon av jetdrivstoff. Med virksomhet i mer enn 250 lufthavner verden over og som markedsleder i Europa og Afrika, bidrar Air Total International med all sin tekniske og logistiske ekspertise til den kommersielle utviklingen av det nye biodrivstoffet til luftfart.

Å få luftfartsselskapene til å innføre biodrivstoff i stor skala, vil fortsatt være en utfordring i årene som kommer. Total og Amyris utvikler sine løsninger slik at de blir mer konkurransedyktige og fornybare. Det mer langsiktige målet er å produsere avansert, fornybart jetdrivstoff fra celluloseholdige sukkerarter som er utvunnet fra plantedeler som ikke brukes til mat. Med de fremskrittene som er gjort og i samarbeid med innovative selskaper, bidrar Total til å gjøre mer bærekraftige luftfartsdrivstoffer tilgjengelig globalt.

 

1 Environmental Science & Technology Study, november 2014
2 Sammenlignet med 2005-nivåene (kilde: ATAG 2009)
3 ASTM: American Society for Testing and Materials

Del dette prosjektet