Betosala-programmet: hånd i hånd med kongolesiske bedrifter

Fase 1a av Moho Nord-prosjektet vil begynne å produsere offshore fra Republikken Kongo i 2015. For lokale virksomheter kan Moho Nord være en reell vekstmulighet. For å hjelpe disse selskapene å gjøre det meste ut av denne muligheten, har Total opprettet et støttetiltak ved navn BETOSALA (inspirert av beto sala kintuadi, som betyr la oss arbeide sammen på språket Munukutaba).

 • CENTRAL PROOF BETOSALA 1 NB

  CAP/CAD-konstruksjons- og ingeniørfirma.
  Prosjektutforming og -gjennomføring.

 • CENTRAL PROOF BETOSALA 2 NB

  Ledelsesmøte.
  Gjennomgang av fremdriften i konstruksjon og prosjektering.

 • CENTRAL PROOF BETOSALA 6 NB

  Utstyrsprøvebenk.
  Egen kompetanse på klargjøring, utprøving og montering av elektrisk utstyr før installering.

 • CENTRAL PROOF BETOSALA 5 NB

  Skilt med HMS-regler og -illustrasjoner, inkludert en ytelsesindikator som oppdateres hver dag.

 • CENTRAL PROOF BETOSALA 4 NB

  Teknikere jobber med en forundersøkelse.
  Utarbeidelse av ulike planer for klienter.

 • CENTRAL PROOF BETOSALA 7 NB

  Personlig verneutstyr blir utdelt før de ansatte går inn på anlegget.

 • CENTRAL PROOF BETOSALA 8 NB

  Utstyr kontrolleres og stropper festes før håndteringen.

 • CENTRAL PROOF BETOSALA 3 NB

  Monteringsverksted.
  Sliping og kvalitetskontroll av metallstrukturer og -enheter.

Next Prev
 • CENTRAL PROOF BETOSALA 1 NB
 • CENTRAL PROOF BETOSALA 2 NB
 • CENTRAL PROOF BETOSALA 6 NB
 • CENTRAL PROOF BETOSALA 5 NB
 • CENTRAL PROOF BETOSALA 4 NB
 • CENTRAL PROOF BETOSALA 7 NB
 • CENTRAL PROOF BETOSALA 8 NB
 • CENTRAL PROOF BETOSALA 3 NB

Betosola-initiativet hjelper små og mellomstore bedrifter å oppfylle Totals kvalitets, sikkerhets-, miljø- og ledelsesstandarder. Disse kongolesiske bedriftene vil dermed få kompetanse og ressurser, ikke bare for å arbeide med Total-gruppen, men også til å hjelpe virksomhetene sine å utvide og blomstre.

Dette er en nyskapende måte å finne lokalt innhold på, som vanligvis begrenses til prosjektenes levetid.

Programmet består av fire trinn:

1. Identifisering av lokale virksomheter med utviklingspotensial i prioriterte områder utpekt av Total i Kongo.

2. Utvelgelse av virksomheter

3. Virksomhetene som velges får tilbud om støtte tilpasset sitt behov inkludert mentorveiledning og opplæring, slik at de får kompetansen og ressursene de trenger for å vinne anbud hos Total – eller andre viktige industrikonsern – i Kongo.

4. Tilsyn med lokale virksomheter som har vunnet gruppens anbudskonkurranser, for å hjelpe dem å utøve sine roller i samsvar med datterselskapets krav.

Lokale virksomheter opplever størst fremgang når de får arbeide sammen med internasjonale selskaper som er villig til å fungere som mentor for dem. I Kongo har Total derfor planer om å oppfordre sine egne partnere, som er andre internasjonale selskaper som deltar i prosjektet, til å opprette tilsvarende kompetanseoverføringsprogammer og selv samarbeide med små bedrifter i Kongo.

I et land der oljen står for 75 prosent av budsjettinntektene, vil diversifisering av økonomien og det å skape jobber lokalt, derfor utgjøre to store utfordringer for landets program for økonomisk diversifisering (Economic Diversification Support Programme - EDSP). Gjennom BETOSALA-initiativet bidrar Total aktivt til gjennomføringen av dette programmet.

Del dette prosjektet