Total er en global, integrert leverandør og produsent av energi. Selskapet er verdens fjerde største internasjonale olje- og gasselskap1 og nummer to på solenergi2. Målet til Total er å være et selskap som inspirerer andre til å tro på en bærekraftig energifremtid ved å møte den voksende etterspørselen fra våre kunder og ved å drive frem kontinuerlig forbedring i  virksomheten vår. MAKING ENERGY BETTER betyr at vi hver eneste dag går inn for å levere energi som er sikrere, mer effektiv, lettere tilgjengelig og mer akseptabel. Det er dette vi mener med vår nye signatur, COMMITTED TO BETTER ENERGY.

En global energileder

Totals historie begynner for nesten hundre år siden med leting etter oljefelt. I dag har vi virksomhet i 130 land og nærmere 100 000 ansatte. Total opererer innen hele energiverdikjeden, fra leting etter nye ressurser til markedsføring av produkter og tjenester til kundene. Denne posisjonen, kombinert med en mangfoldig energimiks – olje, naturgass, solenergi og biomasse – gjør at konsernet kan tilpasse seg tendenser i markedet og møte kundenes forventninger på en proaktiv måte.
Hver eneste dag bidrar Total til å møte den økende energietterspørselen globalt, en av de største utfordringene i det 21. århundre. Kompetanse, mennesker og innovasjon er viktige suksessfaktorer i vår satsing på en ny og bedre energifremtid.

Alltid mer, alltid bedre

Å levere bedre energi er en sammensatt prosess. Det viktigste er sikkerhet, men det betyr også å redusere klimagassutslippene, vurdere og redusere miljøpåvirkningen, kontinuerlig forbedre energieffektiviteten og kvaliteten på våre produkter, samarbeide med interessenter samt bidra til å drive frem lokal økonomisk og sosial vekst i områder vi opererer i. Det er denne holdningen vi som arbeider i Total demonstrerer hver eneste dag. Det gjør vi ved å legge hovedvekten på mennesker og la det være fokuset i alt vi gjør i vårt samspill med miljøet rundt oss. Hvem vi er bygger på de fire grunnleggende verdiene som er en del av vårt DNA: å lytte, gi gjensidig støtte, være tverrfaglige og ha mot.

Utvikle tilgang til mer effektiv, bærekraftig energi

Energi er helt nødvendig og er en kilde til fremskritt. Energi spiller en uunnværlig rolle i å heve folks levestandard og bidra til økonomisk vekst. Vårt oppdrag er å gi så mange som mulig overalt i verden tilgang til sikker energiforsyning. For å lykkes med dette har vi valgt to veier: å utvikle økonomisk effektive produkter og tjenester, og å bekjempe mangel på drivstoff.

Skape tro på en bærekraftig energifremtid

Veksten vår gir kun mening hvis den er i samsvar med to grunnleggende prioriteringer: sterk lokal forankring og aksept for vår virksomhet samt god utvikling i vertsområdene vi har aktivitet i. Derfor bygger den på strengt samsvar med våre etiske retningslinjer som er forankret i respekt, ansvar og eksemplarisk atferd. Hvor enn vi har vår virksomhet, engasjerer vi oss i lokalsamfunnene og påser at våre handlinger bidrar til økonomisk, sosial og miljørelatert verdiskapning. Det er dette som motiverer alle oss i Total hver eneste dag.

 

1 Basert på markedsverdi i USD pr. 31. desember 2015.

2 Basert på salgsinntekter i 2014.

NØKKELTALL

 • 100 000
  ansatte på verdensbasis
 • USD1 353
  millioner investert i forskning og utvikling (2014
 • 20prosent
  reduksjon i klimagassutslipp*
 • 4millioner
  kunder daglig på servicestasjoner på verdensbasis

Prosjekter over hele verden

Vår tilstedeværelse i verden

map_carte_hydro_production_v3_NO
 • NORD OG SØR-AMERIKA 239
 • EUROPA OG SUS-LANDENE 619
 • MIDTØSTEN 536
 • AFRIKA 670
 • STILLEHAVSASIA 235

KBOE PER DAG

kboe: tusen fat oljeekvivalenter

map_carte_collaborateurs_v3_NB
 • NORD OG SØR-AMERIKA 15 968
 • EUROPA OG SUS-LANDENE 56 769
 • MIDTØSTEN 1 269
 • AFRIKA 9 839
 • STILLEHAVSASIA 14 964

ANSATTE

*Inkludert franske oversjøiske departementer og territorier

map_carte_stations_services_v3_NO
 • NORD OG SØR-AMERIKA 438
 • EUROPA OG SUS-LANDENE 9 606
 • MIDTØSTEN 770
 • AFRIKA 3 726
 • STILLEHAVSASIA 1 011

BENSINSTASJONER

Inkludert nettverkene AS24 og TotalErg

map_carte_raffinage-chimie_v3_NO
 • NORD OG SØR-AMERIKA 58
 • EUROPA OG SUS-LANDENE 106
 • MIDTØSTEN 4
 • AFRIKA 3
 • STILLEHAVSASIA 35

RAFFINERIER OG KJEMIKALIEANLEGG