Som en global energileder er Total det fjerde største olje- og gasselskapet i verden og en stor aktør innen lavkarbonenergi. Vi har virksomhet i 130 land og har 98 000 ansatte. Vi leter etter, produserer, omdanner, markedsfører og distribuerer energi i en rekke former for å tjene sluttbrukerne. Totals strategi er å bli den ansvarlige, store energileverandøren og levere rimelig, pålitelig og ren energi til så mange mennesker som mulig.

Etterspørselen etter energi er stadig intens og vil vokse enda mer i årene som kommer. Det er nå over 7 milliarder mennesker i verden, og innen 2040 vil verdens befolkning sannsynligvis teller mer enn 9 milliarder. Global demografisk vekst vil kreve energi som ikke bare er rimelig, for å støtte planetens økonomiske og sosiale utvikling, men også mer miljøvennlig. Vi tar hensyn til IEAs 2 °C-scenario i vår strategi.

Vel oppmerksomme på rollen vi spiller, iverksetter vi tiltak i hele verdikjeden vår for å redusere innvirkningen på klimaet og fremme ansvarlig bruk av energi:

 • Forbedre karbonintensiteten i vår nåværende produksjonsblanding ved å: ha en solid strategi for gass, samtidig som vi strengt begrenser metanutslipp, velge ut og utvikle sikre, miljøansvarlige, konkurransedyktige olje- og gassprosjekter, innovere og utvide innen teknologier for fangst, bruk og lagring av karbon.
 • Utvikle fornybar energi ved å: vokse som en ledende aktør innen solenergi ved å utvide våre aktiviteter langs den fotoelektriske kjeden, inkludert  distribusjon, utvide virksomheten vår til å omfatte energilagring, utvikle bioenergi og fremme tilgang til energi.
 • Forbedre energieffektiviteten ved å: fortsette innsatsen for å redusere utslipp av klimagass ved våre installasjoner, skape løsninger (produkter og tjenester) som vil fremme ansvarlig bruk av energi blant våre kunder.

VIKTIGE TALL

 • 98 000
  ansatte
 • 6,7 milliarder
  dollar til planlagt investering i F&U 2016–2020
 • 23%
  mindre klimagass siden 2010, all virksom-het
 • 4MILL.
  kunder/dag på våre bensin-stasjoner globalt

Prosjekter over hele verden

Vår tilstedeværelse i verden

map_carte_hydro_production_v3_NO
 • NORD OG SØR-AMERIKA 239
 • EUROPA OG SUS-LANDENE 619
 • MIDTØSTEN 536
 • AFRIKA 670
 • STILLEHAVSASIA 235

KBOE PER DAG

kboe: tusen fat oljeekvivalenter

map_carte_collaborateurs_v3_NB
 • NORD OG SØR-AMERIKA 15 968
 • EUROPA OG SUS-LANDENE 56 769
 • MIDTØSTEN 1 269
 • AFRIKA 9 839
 • STILLEHAVSASIA 14 964

ANSATTE

*Inkludert franske oversjøiske departementer og territorier

map_carte_stations_services_v3_NO
 • NORD OG SØR-AMERIKA 438
 • EUROPA OG SUS-LANDENE 9 606
 • MIDTØSTEN 770
 • AFRIKA 3 726
 • STILLEHAVSASIA 1 011

BENSINSTASJONER

Inkludert nettverkene AS24 og TotalErg

map_carte_raffinage-chimie_v3_NO
 • NORD OG SØR-AMERIKA 58
 • EUROPA OG SUS-LANDENE 106
 • MIDTØSTEN 4
 • AFRIKA 3
 • STILLEHAVSASIA 35

RAFFINERIER OG KJEMIKALIEANLEGG