Total E&P Norge er involvert i letting etter og produksjon av olje og gass på den norske kontinentalsokkelen. I 2015 var produksjonen i snitt 239 000 fat oljeekvivalenter daglig. Gass står for over 40 prosent av vår årlige produksjon.

Vår posisjon i Norge

Vi har et langvarig engasjement på den norske sokkelen. Historien vår i Norge starter i 1965. Gjennom sammenslåingen av Total, Fina og Elf i 1999 ble Total E&P Norge et av de største og de viktigste oljeselskapene i Norge. I dag er Total E&P Norge med i 98 lisenser fordelt på hele den norske sokkelen. I 24 av disse er det produserende felt. Vi er operator av 33 lisenser.
Utbyggingen av Martin Linge-feltet i Nordsjøen gjør at Total E&P Norge igjen blir en betydelig operatør. Martin Linge blir bygd ut med en ny bolig- og produksjonsplattform og et fast forankret lagringsskip for olje. Gass eksporteres til St Fergus i Skottland.

Vår organisasjon

Vi har nærmere 500 medarbeidere. Tallet inkluderer 80 personer som er utstasjonert hos oss og 22 som er på oppdrag i utlandet eller hos samarbeidspartnere i Norge. Total E&P Norge blir stadig mer internasjonalt og nesten 30 forskjellige nasjonaliteter er representert hos oss.

Forskning og utvikling

Total E&P Norge har det største forsknings- og uviklingssenteret blant E&P filialene i Total-gruppen utenfor Frankrike. Målet til senteret er å forske på utfordringer på den norske sokkelen knyttet til tre tekniske områder – undervannsoperasjoner inkluder bore- og brønnteknologi, produksjon og miljø. I tillegg til forskning er vi involvert i opplæring av unge fagfolk fra universiteter i Norge og Frankrike. Vi finansierer og gir faglig støtte til doktorgradstudenter.

Betingelser for leveranser

Total E&P Norge AS benytter leverandører som driver sin virksomhet i samsvar med våre standarder for HMS, etikk og samfunnsansvar. Betingelser for leveranser kan lastes ned her.

 

Nøkkeltall for Total i Norge

 • 51år
  Operasjonell aktivitet på norsk sokkel siden 1965
 • 98lisenser
  på norsk kontinentalsokkel. Operatør for 33
 • 239.000fat
  Daglig produksjon (målt i oljeekvivalenter)
 • 15mrd
  kroner investert i 2015

Total E&Ps årsrapport 2015

Les mer