Norsk olje og gass

Organisasjonen jobber for å løse utfordringer som er felles for medlemmene og for å styrke konkurransekraften på sokkelen. Total E&P Norge har vær medlem i Norsk olje og gass i lang tid.

Se nettside

NTNU

Programmene omfatter både stipendiater og post doc-kandidater som er teknologisk interessante for Totals virksomhet i Norge.

Målet er å løse lete- og produksjonsutfordringer og å bidra til utvikling av Total E&P Norges utvikling ved å bruke resultater fra forskningsaktiviteter i driften.
 

Se nettside