Det kan fra tid til annen oppstå hendelser som medfører redusert tilgjengelighet i produksjonsanlegg eller transportsystemer for gass fra norsk kontinentalsokkeel. Slik hendelser vil bli publisert på denne siden i overenstemmelse med EU-forordning 1272/2011.

Gassco AS publiserer informasjon om redusert gasstilgjengelighet som et resultat av planlagte eller ikke-planlagte hendelser som er relevante i forbindelse med EU-forordning 1272/2011.

Dersom Total skulle bli oppmerksom på annen informasjon som er relevant i forbindelse med EU-forordning 1272/2011, men likevel ikke er publisert av Gassco, vil dette også publiseres på denne siden.
 

ASEPRevisionDate publishedEvent dateExpected durationLoss of volume (mcm/d)Comments