Total er et integrert energikonsern med ekspertise innen omdanning av olje og gass. Bruksområdene er mange og varierte: drivstoff, bygningsmaterialer, polymere for bildeler, matvareemballasje og elektroniske apparater. Vi har kunder over hele verden. Det betyr at vi må tilpasse oss endringer i etterspørsel, spesifikke regionale krav og utvikling av våre ferdigprodukter.  Derfor søker vi stadig å innovere og utvikle kvaliteten på vår drift.

  • visuel_rc_NO.jpg

    Total, en ledende aktør innen raffinering, petrokjemi og spesialkjemikalier.
    Raffineri og petrokjemisk anlegg - Normandie (Frankrike).

En kombinasjon av driftsmessig kvalitet og fleksibilitet

Med eierandeler i 19 raffinerier og 26 petrokjemiske anlegg rundt om i verden, er Total en av verdens 10 største globale operatører. Vi etterlever ulike og stadig endrede krav, samtidig som vi holder kostnadene lave for våre kunder. Vi bygger opp vår tilstedeværelse rundt om i verden og søker hele tiden å bli konkurransedyktige ved å få det beste ut av våre industrianlegg.

For eksempel produserer vi polypropylen og polyetylen for det asiatiske markedet ved Daesan, et anlegg i verdensklasse i Sør-Korea.

I Saudi-Arabia er SATORP, et joint venture som utnytter kunnskapen til Saudi Aramco og Total-konsernet, en av verdens mest effektivt integrerte plattformer for omdanning av råolje til raffinerte produkter av høy verdi.

Vårt anlegg i Port Arthur (USA) gjør at vi kan utnytte råmaterialene maksimalt. Anlegget ble nylig modernisert for å behandle tung råolje og produsere drivstoff med lavt svovelinnhold.

Total er en ansvarlig industrioperatør

Våre utfordringer er ikke bare knyttet til drift, men også til samfunn og miljø. Ytelsen og fleksibiliteten til våre anlegg går hånd i hånd med et urokkelig fokus på sikkerheten til våre medarbeidere, våre leverandører og lokale innbyggere. For eksempel er vi med i det internasjonale initiativet Responsible Care® og etterlever deres standarder for hygiene, helse, miljø og sikkerhet, samt  samfunnsansvar.

Vi arbeider også aktivt for å redusere miljøpåvirkningen fra våre industrianlegg, spesielt ved å fokusere på energieffektivisering. Total reduserte sitt netto primære energiforbruk med 7 % mellom 2010 og 2016. Tidlig i 2016 satt vi et nytt mål om ytterligere forbedringer ved våre anlegg på gjennomsnittlig 1 % per år fra 2010 til 2020, selv i et stadig mer komplisert driftsmiljø. I tillegg har alle Totals produksjonsanlegg for polymere deltatt i Operation Clean Sweep® siden 2015. Initiativet ble opprinnelig startet av bransjeforeninger innen plastindustrien og skal hindre at plastpelleter slippes ut i miljøet.

Vi er alltid nyskapende for å kunne tilby våre kunder mer miljøvennlige produkter. Spesielt ønsker vi å utvikle biodrivstoff og bioplast i stor skala. Raffineriet La Mède i Sør-Frankrike blir nå omgjort til landets første bio-raffineri. Denne industrielle forvandlingen vil gjøre oss i stand til å dekke den økende etterspørselen etter biodrivstoff i Europa.