09/04/2017 - Pressemelding

Total selger sine siste 15 prosent i Gina Krog-feltet til KUFPEC

Paris - Total har inngått avtale om å selge sin siste 15 prosents eierandel i det norske Gina Krog-feltet til Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC). Avtalen bygger på en transaksjon som ble inngått i 2016 mellom Total og KUFPEC angående norske felt i Nordsjøen, og den omfattet også den 15 prosents eierandelen i Gina Krog. Samlet vederlag for begge avtaler vil beløpe seg til 617 millioner dollar. 
– Vi har bestemt oss for å selge oss helt ut av Gina Krog-prosjektet og fokusere på andre muligheter i Norge, et land som fortsatt vil være viktig for Total, sier Arnaud Breuillac, direktør for leting og produksjon.
– Dette salget er i tråd med våre målsetninger om å optimalisere konsernets kapitalbruk ved å styre feltporteføljen vår så effektivt som mulig. Med oppkjøpet av Maersk Oil & Gas, som ble kunngjort 21. august, vil konsernets posisjon i Nordsjøen være betydelig styrket. 

Når salget er fullført vil Total ikke lenger ha noen eierandel i Gina Krog-feltet, mens KUFPEC vil eie 30 % av feltet, Statoil som er operatør har 58,7 %, PGNiG Upstream International har 8 % og Aker BP 3,3 %. Olje- og gassfeltet Gina Krog startet produksjon i juni 2017.
 
Total i Norge
Total har drevet virksomhet i Norge i over 50 år og har spilt en viktig rolle i utbyggingen av flere store felt på norsk kontinentalsokkel. Total har eierandeler i 85 utvinningstillatelser (inkludert Gina Krog) og er operatør i 32 av disse. Datterselskapet Total E&P Norge AS ligger i Stavanger og er en av de største bidragsyterne til konsernets egenproduksjon, og produserte 235 000 fat oljeekvivalenter per dag i 2016.
 
* * * * 
KUFPEC
KUFPEC ble etablert av morselskapet Kuwait Petroleum Corporation i 1981 for å drive letevirksomhet, utbygging og produksjon av råolje og naturgass utenfor staten Kuwait. Det har for tiden virksomhet i 14 land og har 54 felt i internasjonal oppstrømssektor. KUFPEC har hovedkontor i Kuwait City i Kuwait og har dessuten kontorer i Australia, Canada, Kina, Egypt, Indonesia, Malaysia, Nederland, Norge og Pakistan.
 
Presisering:
Denne pressemeldingen, som ikke skal danne grunnlag for juridiske konsekvenser av noe slag, sendes kun ut som informasjon. Enhetene som TOTAL S.A. enten direkte eller indirekte eier andeler i, er egne juridiske enheter. TOTAL S.A. bærer intet ansvar for deres handlinger eller forsømmelser. I dette dokumentet er begrepene «Total» og «Total-konsernet» noen ganger brukt for enkelhets skyld når det henvises til TOTAL S.A. generelt og/eller datterselskaper. Likeledes kan ordene «vi», «oss» og «våre/vårt/vår» også brukes til å henvise til datterselskaper generelt, eller til de som arbeider for dem.
Dette dokumentet kan inneholde fremtidsrettet informasjon og uttalelser som er basert på en rekke økonomiske data og antakelser som er gjort i en bestemt økonomisk, konkurransemessig og regulatorisk situasjon. Disse kan senere vise seg å være unøyaktige, og de er gjenstand for en rekke risikofaktorer. Verken TOTAL S.A. eller noen av dets datterselskaper påtar seg noen som helst forpliktelse til å offentlig oppdatere informasjon eller uttalelser om fremtiden, målsetninger eller trender som er en del av dette dokumentet, verken som resultat av ny informasjon, fremtidige hendelser eller annet.