11/27/2017 - Pressemelding

Total selger sin del av Martin Linge-feltet til Statoil

Paris, 27. november 2017 Total har avtalt å selge alle sine eiendeler i Martin Linge-feltet (51 %) og Garantiana-funnet (40 %) på norsk sokkel til Statoil. Vederlaget for transaksjonen er 1,45 milliarder dollar med ikrafttredelse 1. januar 2017.  Transaksjonen er betinget av endelige due diligence-undersøkelser og godkjenning fra relevante myndigheter.
 
– Det kommende oppkjøpet av porteføljen til Maersk Oil vil gjøre Total til den nest største operatøren i Nordsjøen. Derfor ønsker vi å gjennomgå porteføljen vår på dette området, slik at vi kan fokusere på de feltene der Total kan skape synergier og redusere dekningspunktet. Siden Martin Linge er det eneste feltet som Total opererer i Norge, har vi begrensede muligheter til å optimalisere operasjonene våre her. Statoil, derimot, er den ledende operatøren på norsk sokkel, og de har bedre muligheter til å optimalisere feltet til gode for alle interessenter. Vi er derfor fornøyd med denne avtalen med Statoil, en partner vi har hatt et langt og godt samarbeid med. De har dessuten tilbudt oss tilfredsstillende verdier for feltet, sa Arnaud Breuillac, direktør for leting og produksjon i Total. 
– Norge er fortsatt et strategisk land for Total. Det er en av de største bidragsyterne til konsernets produksjon, og vi skal selvfølgelig fortsatt bruke ekspertisen vår i Norge ved å fokusere spesielt på store ikke-opererte felt som Ekofisk, Snøhvit og Johan Sverdrup."
 
Transaksjonen medfører at de berørte medarbeiderne i Total vil bli overført til Statoil i samsvar med gjeldende lovgivning.
 
Total E&P Norge

Total har hatt virksomhet i Norge i over femti år og har spilt en viktig rolle i utbyggingen av flere store felt på norsk kontinentalsokkel. Total har eierandeler i 85 utvinningstillatelser og er operatør i 32 av disse. Total E&P Norge AS produserte 235 000 fat oljeekvivalenter per dag i 2016. 
Total har nylig inngått en avtale med Shell og Statoil om å utvikle CO2-lagring i full skala på norsk kontinentalsokkel. Dette er i tråd med Totals planer om å utvikle fangst, bruk og lagring av CO2 (CCUS) som en bærebjelke i selskapets lavkarbon-strategi.
 
Kontakter i Total 
 
Pressekontakt: +33 1 47 44 46 99 l presse@total.com l @TotalPress
For investorer: +44 (0)207 719 7962 l ir@total.com
 
 
Presiseringer
 
Denne pressemeldingen, som ikke skal danne grunnlag for juridiske konsekvenser av noe slag, sendes kun ut som informasjon. Enhetene som TOTAL S.A. enten direkte eller indirekte eier andeler i, er egne juridiske enheter. TOTAL S.A. bærer intet ansvar for deres handlinger eller forsømmelser. I dette dokumentet er begrepene «Total» og «Total-konsernet» noen ganger brukt for enkelhets skyld når det henvises til TOTAL S.A. generelt og/eller datterselskaper. Likeledes kan ordene «vi», «oss» og «vår/vårt/våre» også brukes for å henvise til datterselskaper generelt, eller til de som arbeider for dem. 

Dette dokumentet kan inneholde fremtidsrettet informasjon og uttalelser som er basert på en rekke økonomiske data og antakelser som er gjort i en bestemt økonomisk, konkurransemessig og regulatorisk situasjon. Disse kan senere vise seg å være unøyaktige, og de er gjenstand for en rekke risikofaktorer. Verken TOTAL S.A. eller noen av dets datterselskaper påtar seg noen som helst forpliktelse til å offentlig oppdatere informasjon eller uttalelser om fremtiden, målsetninger eller trender som er en del av dette dokumentet, verken som resultat av ny informasjon, fremtidige hendelser eller annet.