10/17/2016 - Nyheter

Gass/kondensat-funn nordøst for Martin Linge-feltet (30/4-3S)

Brønnen ble boret nordøst på Martin Linge-feltet i Nordsjøen. Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Brentgruppen). Brønnen påtraff gass og kondensat i Tarbert-, Ness- og Etiveformasjonen i Brentgruppen.  Reservoarkvaliteten var god. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 2 og 11 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Brønnen ble formasjonstestet. Maksimum produksjonsrate var på 2,4 millioner standard kubikkmeter (Sm3) gass per strømningsdøgn gjennom en 48/64 tommers dyseåpning. Brønnen har tilført tilleggsressurser til Martin Linge utbyggingen og er komplettert med hensikt å sette den i produksjon ved oppstart av feltet. Brønn 30/4-3 S er dem fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 043. Tillatelsen ble tildelt i 1976.

Brønnen ble boret til et vertikalt og målt dyp på 4134 meter og 4581 meter under havflaten, og ble avsluttet i Dunlin-gruppen i tidlig jura. Havdypet er 115 meter. Brønnen ble boret med boreinnretningen Maersk Intrepid.

Kart og mer informasjon finnes på nettsidene til Oljedirektoratet.