Nesten 100.000 mennesker jobber hver dag i Total for å utvikle og effektivisere bruken av energi. I Total E&P Norge har vi 500 dedikerte medarbeidere.

Muligheter i Total

Vi jobber aktivt for å fremme den enkelte medarbeiderens karriere og utvikling. Total er et internasjonalt selskap, og i noen fagområder kan det være aktuelt å utvikle ny kunnskap og erfaring gjennom oppdrag i utlandet. En stor andel av Totals ansatte jobber internasjonalt, og flere av disse er utstasjonert hos oss i Norge.

Lær med Total

Vi har en rekke programmer og jobbmuligheter for studenter – alt fra sommerjobber til egne opplegg for nyutdannede.

Graduate-program
Total E&P Norge lager et individuelt løp for hver graduate. Hensikten er å la hver enkelt få opparbeide en bred forståelse av ulike områder av virksomheten vår samt å bygge et nettverk. En del av graduate-programmet er lagt til Frankrike (Paris eller Pau) eller i en av Totals filialer ellers i verden. Krav til opptak er fullført mastergrad. Ledige graduate-stillinger blir publisert på nettsidene våre i november året før ansettelsesdato.

Masteroppgave og PhD
Total E&P Norge har et godt samarbeid med norske universitet og høgskoler. Studenter som arbeider med temaer som er interessante for Total kan søke om å skrive master- og doktoroppgaver i samarbeid med oss. Definerte forslag til masteroppgaver blir publisert på våre nettider. PhD-studier blir annonsert i samarbeid med ulike universiteter.

Sommerjobb
Vi tar imot rundt 30 sommerstudenter hvert år innenfor ulike forretningsområder. Stillingene blir annonsert på nettsidene våre. Kravet for sommerstudenter er fullført Bachelor-utdanning. Tilgjengelige stillinger blir publisert på nettsidene våre i november.

Total Energy sommerskole 2016
Hvert år organiserer Total et energiforum i Paris-regionen. Her møtes utvalgte studenter, professorer og industrieksperter for å dele kunnskap og utforske fremtidens krav til kompetanse og innovasjon. Utgifter i forbindelse med deltagelse (inkludert reise og opphold) dekkes av Total.
Les mer om Total Energy sommerskole og hvordan du kan søke om deltagelse

Internship/"Stagiaire"
Total E&P Norge er del av Total-gruppen med hovedkontor i Frankrike. Flere som studerer i Frankrike gjennomfører derfor sin obligatoriske praksisperiode hos oss. Studenter i Norge med mulighet for å ha en 4-6 måneders praksisperiode i løpet av studietiden kan også søke. Tilgjengelige stillinger blir publisert på nettsidene våre i februar og oktober.

Generell søknadsregel
Kun søknader knyttet til våre annonser vil bli vurdert. Alle våre ledige stillinger finner du på: Total Careers

For mer informasjon
Jeanette Hoem, Executive Assistant
Email : jeanette.hoem@ep.total.no
Ph :  (+47) 51 50 35 22