TOTAL setter bedriftens samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR) i sentrum for sine aktiviteter og utfører sin virksomhet i henhold til følgende prinsipper:

  • ivareta sikkerheten for folk og anlegg,
  • begrense bedriftens miljøavtrykk,
  • sikre at selskapets Code of Conduct (Etiske retningslinjer) blir anvendt i virksomheten,
  • innlemme utfordringene knyttet til en bærekraftig utvikling i alle aktiviteter som bedriften gjennomfører,
  • styrke selskapets integrering i lokalsamfunn ved å inngå dialog med interessenter i henhold til bedriftens retningslinjer, samt bidra til den økonomiske og sosiale utviklingen av regionene der konsernet har virksomhet med sikte på å skape felles verdi,
  • fremme likestilling og kulturelt mangfold blant selskapets medarbeidere

Innføre FNs bærekraftsmål

Siden 2016 har konsernet på en proaktiv måte innarbeidet FNs bærekraftsmål 1 (Sustainable Development Goals, SDG) i bedriftens aktiviteter, spesielt innen de områder hvor disse har stor innvirkning, og områder hvor Gruppen kan komme med et viktig og positivt bidrag til videre utvikling.

I den forbindelse er Total svært aktiv innen IPIECA, og bidro spesielt til å utarbeide rapporten «Kartlegging av olje- og gassindustrien til SDG: Et atlas» (“Mapping the oil and gas industry to the SDG: An Atlas”), utgitt i 2017. Dette dokumentet presenterer olje- og gassindustriens nåværende og potensielle bidrag for å nå bærekraftsmålene.

I september 2017 hedret FNs Global Compact, som har som hovedoppgave å oppmuntre den private sektoren til å bidra til bærekraftsmålene, ti personer fra næringslivet for deres innsats for å oppnå disse målene. Blant de ti SDG-pionerene  som ble nevnt i 2017, er Totals konsernsjef Patrick Pouyanné. Han ble anerkjent på grunn av konsernets innsats for å utvikle partnerskap og investere i lavutslippskraft. Denne æren anerkjenner Totals innsats, som skiller seg fra andre ledende selskaper i bransjen ved å investere i lavutslippskraft, samt beslutningen om å innlemme klimaspørsmålene fullt ut i selskapets strategiske mål.

Les mer om Totals samfunnsansvar

 

1 I 2015 vedtok FN 17 bærekraftsmål (SDG)

  • central_proof_awango_2_NB

    Demonstrasjon av et Awango by Total-solenergisett i landsbyen Kaung Byan i Myanmar. Folkegrupper som mangler tilgang til energi, er også de som er mest isolert, noe som gjør distribusjonen vanskelig.